EPS #14 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන

අභ්‍යවකාශයේ ජීවිතය කෙබඳු ද? හුස්මගැනීමට වාතය නොමැති, බීමට ජලය නොමැති, විදුලිය නොමැති සහ වැසිකිළි නොමැති අභ්‍යවකාශයේ ! ඔබට සැබැවින්ම ජීවත් විය හැකි ද? සැබැවින්ම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන වලට ස්තූති වන්නට අපට හැකියි. මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන සහ අභ්‍යවකාශයේ ජීවිතය ගැනයි.

Living in space:no air,no water,no power and no toilets! can you survive? can you work thrive and explore? fortunately we can thanks to space stations..find out more in this episode of skylk podcast.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_14_Space_Stations_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_14_Space_Stations_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය තුලදී ඇඳුම් සේදීමේ ක්‍රමය

{youtube}4Wcl6ZXrbj4{/youtube}

http://spaceflight.nasa.gov/living/index.html

http://www.issfanclub.com

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #13 ඔබේ ගැටලු වලට පිළිතුරු

මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්‍වන්නේ ඔබ විසින් අප වෙත එවන ලද තාරකාවිද්‍යාව ආශ්‍රිත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සැපයීම වෙනුවෙනි. වැඩසටහන තුලදී පහත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සැපයෙනු ඇත.

1. නිහාරිකාවක් (නෙබියුලාවක්) යනු කුමක්ද?
2. සූර්යග්‍රහණයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට සුදුසුම ක්‍රමය කුමක්ද?
3. උල්කාපාත වර්ෂාවක් නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද?
4. සූර්ය ලප යනු මොනවාද?

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_13_QandA_Nov_2009_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_13_QandA_Nov_2009_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

නිහාරිකා පිළිබඳව
http://www.space.com/nebulas

සූර්යග්‍රහණ පිළිබඳව
http://eclipse.gsfc.nasa.gov

උල්කාපාත වර්ෂා පිළිබඳව
http://meteorshowersonline.com

සූර්ය ලප පිළිබඳව
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #12 අභ්‍යවකාශ ෂටල

නාසා ආයතනයට අයත් අභ්‍යවකාශ ෂටල පසුගිය දශක ගණනාව පුරා මනුෂ්‍යයින් ප්‍රවාහනය කිරීමට, චන්ද්‍රිකා සහ යානා ප්‍රවාහනයට පමණක් නොව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ අභ්‍යවාකාශ මධ්‍යස්ථාන වල නඩත්තු කටයුතු සඳහාද භාවිතා කෙරිනි. මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්‍වන්නේ මෙම විශ්මිත නිර්මාණය වෙනුවෙනි.

Nasa space shuttle has served mankind for decades as the vessel for launching numerous satellites and interplanetary probes, conducting space science experiments, and servicing and construction of space stations. This episode of skylk podcast brings you some fascinating facts about this engineering marvel

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_12_Space_Shuttles_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_12_Space_Shuttles_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://www.nasa.gov/returntoflight/system/system_STS.html
http://science.howstuffworks.com/space-shuttle.htm
http://spaceflight.nasa.gov/shuttle

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #11 සඳ ගමන බොරුවක් ද?

සැබැවින්ම අපි සඳමත පා තැබුවෙමු ද? නැතිනම් එය බොරුවක් ද? මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ සඳ ගමන බොරුවක් යයි කියවෙන කරුණු වෙනුවෙන් ය.

Did we Land on the moon? Or was it all a hoax ? this episode of skylk podcast presents a critical evaluation of moon hoax theories.

 

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_11_Moon_Hoax_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_11_Moon_Hoax_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://www.braeunig.us/space/hoax.htm
http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast23Feb_2.htm

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #10 ඇපලෝ ව්‍යාපෘතිය

1969 ජුලි 20 වන දින ඇපලෝ 11 යානයේ ගමන් කරමින් මිනිසා ප්‍රථමවරට සඳ මත පාතැබීමේ 40වන සංවත්සරය පසුගියදා සැමරිණි. මෙවර වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ ඇපලෝ ව්‍යපෘතිය සහ චන්ද්‍ර ගමන් පිළිබඳව ය.


Nasa celebrated 40th anniversary of the legendary applo 11 moon walk on july 20th 1969. This pod cast features some interesting facts about Apolo missions and some general facts about Moon expeditions.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_10_Apollo_project_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_10_Apollo_project_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/
http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
http://www.google.com/moon/
http://www.youtube.com/watch?v=mZ_mTgkGSZk
http://skylk.com/en/astronomy/articles/47-special/142-2009-07-20-17-24-11.html

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #9 End of Earth

මෙවර වැඩසටහනින් සැම‍ දෙනෙකුම අසන ප්‍රශ්ණයක් පිළිබඳව අප කතා කරමු. අප පෘථිවිය විනාශ වන්නේ කෙසේද? එය සැබැවින් ම අවසන් වන්නේ කෙසේ ද? අප සූර්යයා මිය යන්නේ කෙසේද? පෘථීවියේ අවසානය පිළිබඳ වන ඇතැම් මත ගැටලු සහගත ඒවා වන අතර අතැම් ඒවා නියත වශයෙන් ම සිදුවේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැන්නක් පිළිබඳව කතා කිරීම ඉතා වැදගත් ය.


In this podcast we’ll be talking about some of the most strange questions someone can ask. How our world would end? What really happen in the end? How our sun die? Answers for some of the questions would be controversial while some are quite certain. Anyway it will be something fascinating to talk about what would happen in the end.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_9_End_of_Earth_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_9_End_of_Earth_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth#Future
http://www.theregister.co.uk/2009/06/11/boffins_track_odds_of_planetary_smashup
http://en.wikipedia.org/wiki/2012_doomsday_prediction
http://en.wikipedia.org/wiki/2012_%28film%29

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #8 Angels and Demons

පසුගිය දිනක නිකුත් වූ Angels and Demons චිත්‍රපටය තුල විද්‍යාඥයින් අතර විවිධ මතභේද වලට තුඩුදුන් කරුණු රුසක් වේ. CERN පර්යේෂණාගාරය තුල සැබැවින්ම ප්‍රතිපදාර්ථ නිපදවිය හැකිද? ඒමගින් සැබැවින්ම වතිකානු නගරය පුපුරවා දැමිය හැකිද? CERN යනු කුමක්ද? මෙම සිදුවීම සහ ගැලිලියෝ අතර ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද? මෙවර වැඩසටහන වෙන්වන්නේ Angels and Demons චිත්‍රපටය තුල කියවෙන විද්‍යාත්මක කරුණු වෙනුවෙන් ය.


The recently released film, Angels and Demons holds some controversial facts among scientists. Is it really possible to produce antimatter at CERN and create a huge destruction in Vatican city, not less than the atomic bomb event of 1945? What’s this CERN is all about? What exactly is this book related to Galileo as mention in film? This pod cast will be focusing on some of these controversial scientific facts of Angels and Demons.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_8_Angels_and_Demons_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_8_Angels_and_Demons_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://en.wikipedia.org/wiki/Angels_&_Demons_(film)
http://www.angelsanddemonsmovie.org
http://angelsanddemons.cern.ch
http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://public.web.cern.ch/public

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #7 – Kaguya and Endeavor

පසුගිය දිනක කගුයා යානය චන්ද්‍රයා වෙත කඩා වැටීම ලොව පුරා සියළු දෙනාගේ අවධානය යොමුවූ කරුණක් විය. මේ අවස්ථාව දැක ගැනීමට සැම දෙනෙකුටම අවශ්‍ය විය. මෙම යානයෙන් සිදුවූ කාර්යය සහ ඉන් සොයාගත් අලුත් සොයාගැනීම් ඉතා වැදගත් ය.

මේ අතර එන්ඩෙවර් ස්පේස් ෂටලය පසුගිය 13වන දින අභ්‍යවකාශගත කිරීමට යෙදී තිබුනද කාර්මික ගැටළු හේතුවෙන් කල්දැමිණි. මෙවර වැඩසටහනින් එම යානා පිළිබදව කතා කරනු ඇත.

The very recently occurred, Kaguya moon probe smashed in to moon surface event took everyone’s attention. Everyone wanted to take a glimpse of it. It’s quite interesting to take a look at what this Kaguya mission is all about and why it crashed. Meanwhile, space shuttle Endeavor mission which was to be launched on 13th, was delayed due to some issues. This pod cast presents more about what exactly happened with these two missions.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_7_kaguya_and_endv_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_7_kaguya_and_endv_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:
http://www.kaguya.jaxa.jp/index_e.htm
http://www.newscientist.com/articleimages/dn17271/0-japanese-probe-set-to-crash-into-moon.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #6 – Ground Based Telescopes

වසර 400කට පෙරගැලිලියෝ ඔහුගේ දුරේක්ෂයෙන් විශ්වය නිරීක්ෂණය කලේය. එතැන්පටන් දුරේක්ෂය විවිධ වෙනස්කම් වලට භාජනය විය. මෙවර pod cast තුලින් දුරේක්ෂයේ පරිණාමය පිළිබදව අපි කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරමු.

400 years ago Galileo pointed his home made telescope towards the sky and observed the wonders of the universe.. since then the telescope evolved from a hand held equipment with a simple lens to massive structures with optics big enough to fill a sports stadium. In this pod cast we will be presenting some facts about the evolution of telescopes and specially about ground based telescopes.

 

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_6_Ground_Based_Telescopes.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #5 – Astrobiology and Darwin theories

නවීන තාරකා‍ජීව විද්‍යාවේ සහ පරිණාමය පිළිබද වන වෙනත් න්‍යායන්ගේ පදනම වන්නේ ඩාවින්ගේ න්‍යායන්ය. පසුගිය පෙබරවාරි 12දින ඩාවින්ගේ 200වන ජන්ම දිනය සමරනු ලැබීය. මෙවර pod cast තුලින් ඔහු‍ගේ න්‍යායන්, පෘථිවිය මත ජීවය පිළිබදව අප තුල ඇති අවබෝධය වෙනස් කිරීමට උපකාරී වූ ආකාරය පිලීබදව සාකච්ඡා කෙරේ.

Charls Darwin’s theories was the base of modern astrobiology and various other theories regarding the evolution of life. Darwin’s 200th birthday was celebrated on 12th February 2009 and in this special pod cast we discuss about how his theories affect to the understanding of life on earth.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_5_Astrobiology_and_Darwin_theories.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More