EPS #15 රෑ අහසේ ප්‍රදීපාගාර – පල්සාර

1967 වසරේදී රේඩියෝ තාරකාවිද්‍යඥයින්ට හමුවූ විශේෂිත තරංග රටාව කුමක්ද? පිටසක්වල ජීවීන්ගේ පණිවිඩයක්ද?
මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ පල්සාර පිළිබඳව කතාබහ කිරීමට යි.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_15_Pulsars_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_15_Pulsars_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

පල්සාරයක ආකෘතිය

{youtube}mXzwtp-KaoI{/youtube}

http://science.nasa.gov/NEWHOME/help/tutorials/Pulsar90_w_2i.htm

http://www.pulsarastronomy.net/wiki

http://www.naic.edu/~pulsar

‍ජොසලින් බෙල් සමඟ කතාබහක් (ඉංග්‍රීසි) www.jodcast.net වෙබ් අඩවිය ඇසුරිණි

{audio}http://www.jodcast.net/archive/200706/20070601-jodcast-interview-high.mp3{/audio}

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #16 විශ්වයේ පරිමාණය සහ අපිට හිමි තැන

අප පෘථිවිය ඇත්තේ විශ්වය තුල ය. මේ තෙරක් නොපෙනෙන විශ්වය සැබැවින්ම කොතරම් විශාල ද? මේ තරම් විශාල විශ්වයේ අප පෘථිවියට හිමි ස්ථානය කෙබඳු ද? මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ අප විශ්වයේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීමට ය.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_16_Scale_Of_The_Universe_And_Us_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_16_Scale_Of_The_Universe_And_Us_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අප දන්නා විශ්වය

{youtube}bXrXTx94aFg{/youtube}

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_bang

http://en.wikipedia.org/wiki/Universe#Size.2C_age.2C_contents.2C_structure.2C_and_laws

 

Read More

EPS #17 අන්තර්ජාතිත තාරකාවිද්‍යා මාසය උදාවේ

පසුගිය වසරේ අන්තර්ජාතික තාරකාවිද්‍යා වර්ෂය යෙදුනු අතර මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසය අන්තර්ජාතික තාරකාවිද්‍යා මාසය ලෙස නම් කර ඇත. අන්තර්ජාතිත තාරකාවිද්‍යා මාසය යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳව සහ මේ දිනවල බහුලව කතා කරන මාතෘකා කිහිපයක් පිළිබඳව මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන හරහා සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇත.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_17_The_dawn_of_GAM_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_17_The _dawn_of_GAM_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අන්තර්ජාතිත තාරකාවිද්‍යා මාසය
http://www.gam-awb.org/

සූර්යයා නිරීක්ශණය කිරීමේ ක්‍රම
http://skylk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=220:observing-eclipses&catid=37:observation-astronomy&Itemid=34

මෝඩයාගේ දිනයේ විහිළුව
http://crave.cnet.co.uk/gadgets/0,39029552,49305387,00.htm

 

Read More

EPS #18 Remote Telescope Observing – දුරස්ථව දුරේක්ෂ මගින් අහස නිරීක්ෂණය කිරීම

දුරේක්ෂ මගින් අහස නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය ක්‍රමය නම් එම දුරේක්ෂය සහිත ස්ථානයට ගොස් නිරීක්ෂණ සිදු කිරීමයි. නමුත් ගැටළුවන්නේ ‍එම දුරේක්ෂ පිහිටා තිබෙන්නේ ඈත කඳු මුදුන්වල වීම නිසා විද්‍යඥයින්ට එම ස්ථානයට නිතර යාමට අපහසු වීමයි. දුරස්ථව එම දුරේක්ෂ පාලනය කල හැකි ක්‍රමයක් වේ නම් විද්‍යාඥයින්ට වඩාත් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් නිරීක්ෂණ සිදු කල හැකිය. මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ දුරස්ථව දුරේක්ෂ මගින් අහස නිරීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව යි.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_18_Remote_Telescope_Observing_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_18_Remote_Telescope_Observing_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

දුරස්ථව දුරේක්ෂ මගින් අහස නිරීක්ෂණය කිරීම (Remote Telescope Observing) සපයන වෙබ් අඩවි කිහිපයක්.

http://www.telescope.org
http://www.slooh.com
http://virtualtelescope.bellatrixobservatory.org
http://www.global-rent-a-scope.com

Read More

EPS #19 Stories Behind Findings – සොයාගැනීම් සහ ඒ සඳහා පසුබිම් වූ කතා

මෙවර skyLk පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ තාරකාවිද්‍යා ඉතිහාසයේ වැදගත් වන සිද්ධි කිහිපයක් හා බැඳුනු කතා කිහිපයකට ය. එරතොස්තනීස් පෘථිවියේ පරිධිය මනින ලද ආකාරයත්, සෙනසුරුගේ වළලු පිළිබඳ කතාව සහ හබල් විසින් මණ්දාකිණි සොයාගත් ආකාරය පිළිබඳව skyLk පොඩ්කාස්ට් කණ්ඩායම ඔබ හා කරුණු බෙදාගනී.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_19_Stories_Behind_Findings_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_19_Stories_Behind_Findings_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

  • “ෆ්පැට් අර්ත්” සංගමයේ වෙබ් අඩවිය http://theflatearthsociety.org/cms
  • එරතොස්තනීස් පෘථිවියේ පරිධිය ගණනය කළ ආකාරය පිළිබඳව SkyLk විශේෂ ලිපිය http://bit.ly/9ovqM4
  • එඩ්වින් හබල් වෙනුවෙන් වන වෙබ් අඩවිය http://www.edwinhubble.com
  • ගැලිලියෝ සෙනසුරුගේ වළලු නිරීක්ෂණය කළ ආකාරය සහ එඩිවින් හබල් මණ්දාකිණි වර්ග කළ ආකාරය පිළිබඳව තවත් විස්තර සඳහා “අහසට යොමු වූ නෙත්” වාර්තා වැඩසටහන නරඹන්න.
Read More

EPS #4 – Satellite Collisions

පෙබරවාරි 10වන දින සිදුවුනු චන්ද්‍රිකා ගැටීම පිළීබදව සහ ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් අභ්‍යවකාශගතකිරීමට සැලසුම් කර ඇති චන්ද්‍රිකාව පිළිබදව මෙහිදී කතාකරනු ඇත.

This pod cast brings out facts about the major collision between two intact artificial satellites in Earth orbit on February 10, 2009 and the newly proposed SriLankan Satellite project is also taken into consideration.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_4_Satellite Collisions.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

 

 

Read More

EPS #5 – Astrobiology and Darwin theories

නවීන තාරකා‍ජීව විද්‍යාවේ සහ පරිණාමය පිළිබද වන වෙනත් න්‍යායන්ගේ පදනම වන්නේ ඩාවින්ගේ න්‍යායන්ය. පසුගිය පෙබරවාරි 12දින ඩාවින්ගේ 200වන ජන්ම දිනය සමරනු ලැබීය. මෙවර pod cast තුලින් ඔහු‍ගේ න්‍යායන්, පෘථිවිය මත ජීවය පිළිබදව අප තුල ඇති අවබෝධය වෙනස් කිරීමට උපකාරී වූ ආකාරය පිලීබදව සාකච්ඡා කෙරේ.

Charls Darwin’s theories was the base of modern astrobiology and various other theories regarding the evolution of life. Darwin’s 200th birthday was celebrated on 12th February 2009 and in this special pod cast we discuss about how his theories affect to the understanding of life on earth.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_5_Astrobiology_and_Darwin_theories.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #6 – Ground Based Telescopes

වසර 400කට පෙරගැලිලියෝ ඔහුගේ දුරේක්ෂයෙන් විශ්වය නිරීක්ෂණය කලේය. එතැන්පටන් දුරේක්ෂය විවිධ වෙනස්කම් වලට භාජනය විය. මෙවර pod cast තුලින් දුරේක්ෂයේ පරිණාමය පිළිබදව අපි කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරමු.

400 years ago Galileo pointed his home made telescope towards the sky and observed the wonders of the universe.. since then the telescope evolved from a hand held equipment with a simple lens to massive structures with optics big enough to fill a sports stadium. In this pod cast we will be presenting some facts about the evolution of telescopes and specially about ground based telescopes.

 

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_6_Ground_Based_Telescopes.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #7 – Kaguya and Endeavor

පසුගිය දිනක කගුයා යානය චන්ද්‍රයා වෙත කඩා වැටීම ලොව පුරා සියළු දෙනාගේ අවධානය යොමුවූ කරුණක් විය. මේ අවස්ථාව දැක ගැනීමට සැම දෙනෙකුටම අවශ්‍ය විය. මෙම යානයෙන් සිදුවූ කාර්යය සහ ඉන් සොයාගත් අලුත් සොයාගැනීම් ඉතා වැදගත් ය.

මේ අතර එන්ඩෙවර් ස්පේස් ෂටලය පසුගිය 13වන දින අභ්‍යවකාශගත කිරීමට යෙදී තිබුනද කාර්මික ගැටළු හේතුවෙන් කල්දැමිණි. මෙවර වැඩසටහනින් එම යානා පිළිබදව කතා කරනු ඇත.

The very recently occurred, Kaguya moon probe smashed in to moon surface event took everyone’s attention. Everyone wanted to take a glimpse of it. It’s quite interesting to take a look at what this Kaguya mission is all about and why it crashed. Meanwhile, space shuttle Endeavor mission which was to be launched on 13th, was delayed due to some issues. This pod cast presents more about what exactly happened with these two missions.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_7_kaguya_and_endv_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_7_kaguya_and_endv_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:
http://www.kaguya.jaxa.jp/index_e.htm
http://www.newscientist.com/articleimages/dn17271/0-japanese-probe-set-to-crash-into-moon.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #8 Angels and Demons

පසුගිය දිනක නිකුත් වූ Angels and Demons චිත්‍රපටය තුල විද්‍යාඥයින් අතර විවිධ මතභේද වලට තුඩුදුන් කරුණු රුසක් වේ. CERN පර්යේෂණාගාරය තුල සැබැවින්ම ප්‍රතිපදාර්ථ නිපදවිය හැකිද? ඒමගින් සැබැවින්ම වතිකානු නගරය පුපුරවා දැමිය හැකිද? CERN යනු කුමක්ද? මෙම සිදුවීම සහ ගැලිලියෝ අතර ඇති සම්බන්ධය කුමක්ද? මෙවර වැඩසටහන වෙන්වන්නේ Angels and Demons චිත්‍රපටය තුල කියවෙන විද්‍යාත්මක කරුණු වෙනුවෙන් ය.


The recently released film, Angels and Demons holds some controversial facts among scientists. Is it really possible to produce antimatter at CERN and create a huge destruction in Vatican city, not less than the atomic bomb event of 1945? What’s this CERN is all about? What exactly is this book related to Galileo as mention in film? This pod cast will be focusing on some of these controversial scientific facts of Angels and Demons.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_8_Angels_and_Demons_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_8_Angels_and_Demons_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://en.wikipedia.org/wiki/Angels_&_Demons_(film)
http://www.angelsanddemonsmovie.org
http://angelsanddemons.cern.ch
http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://public.web.cern.ch/public

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More