EPS #19 Stories Behind Findings – සොයාගැනීම් සහ ඒ සඳහා පසුබිම් වූ කතා

මෙවර skyLk පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ තාරකාවිද්‍යා ඉතිහාසයේ වැදගත් වන සිද්ධි කිහිපයක් හා බැඳුනු කතා කිහිපයකට ය. එරතොස්තනීස් පෘථිවියේ පරිධිය මනින ලද ආකාරයත්, සෙනසුරුගේ වළලු පිළිබඳ කතාව සහ හබල් විසින් මණ්දාකිණි සොයාගත් ආකාරය පිළිබඳව skyLk පොඩ්කාස්ට් කණ්ඩායම ඔබ හා කරුණු බෙදාගනී.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_19_Stories_Behind_Findings_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_19_Stories_Behind_Findings_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

  • “ෆ්පැට් අර්ත්” සංගමයේ වෙබ් අඩවිය http://theflatearthsociety.org/cms
  • එරතොස්තනීස් පෘථිවියේ පරිධිය ගණනය කළ ආකාරය පිළිබඳව SkyLk විශේෂ ලිපිය http://bit.ly/9ovqM4
  • එඩ්වින් හබල් වෙනුවෙන් වන වෙබ් අඩවිය http://www.edwinhubble.com
  • ගැලිලියෝ සෙනසුරුගේ වළලු නිරීක්ෂණය කළ ආකාරය සහ එඩිවින් හබල් මණ්දාකිණි වර්ග කළ ආකාරය පිළිබඳව තවත් විස්තර සඳහා “අහසට යොමු වූ නෙත්” වාර්තා වැඩසටහන නරඹන්න.
Read More

EPS #20 අභ්‍යවකාශ සංචාරක ව්‍යාපාරය, අඟහරු ගමන සහ තවත් පුවත්… එහෙන් මෙහෙන්

විනෝදය පිණිස අභ්‍යවකාශයට යන මිනිසුන්… CERN ආයතනයේ තවතම පුවත.. නාසා ආයතනයේ මීළඟ අඟහරු රෝවරය සහ අඟහරු වෙත ගමනක යෙදෙන මිනිසුන්.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_20_Space_Tourism_Trapping_Anti_Matter_Mars500_MSL_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_20_Space_Tourism_Trapping_Anti_Matter_Mars500_MSL_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

{youtube}WBo8t0B5NhM{/youtube}

{youtube}pDmWSr22NMI{/youtube}

{youtube}hS7GV9bairQ{/youtube}

 

Read More

EPS #21 Special relativity – විශේෂ සාපේක්ෂතාවාදය

මේ විශ්වයේ සෑම දේටම අදාල පොදු සිද්ධාන්තය මොකද්ද? අපි හැමෝටම තේරෙන විදියට ඒ ගැන කතා කරමු.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_21_Reletivity_Part_1_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_21_Reletivity_Part_1_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

Theory of relativity

Special relativity

Read More

EPS #22 Properties of Stars – තාරකාවල ලක්ෂණ

රෑ අහසේ අපට පෙනෙන තරු විවිධාකාරයි. විවිධ වර්ණවලින් විවිධ ප්‍රමාණවලින් අපට පෙනෙන තරුවල ලක්ෂන මොනවාද? තරු එකකට එකක් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? මෙවර වැඩසටහන ඒ වෙනුවෙන්.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_22_Properties_of_Stars_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_22_Properties_of_Stars_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

වැඩසටහනට අදාල ඡායාරූප:

අසම්පාත කෝණය භාවිතයෙන් තාරකා වලට දුර මැණීම

තාරකාවට දීප්තතාවය සහ දුර අතර ඇති සම්බන්ධය

HR සටහන

Read More

SkyLk Podcast EPS #23 – 2012?

2012 වසරේදී සිදුවෙනවා කියන ලෝක විනාශය කුමක්ද? අප බිය විය යුතු ද? මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ ලෝක විනාශය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක විවරණයකට ය.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_23_2012_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_23_2012_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

වැඩසටහනට අදාල ඡායාරූප:

අප ක්ෂිරපථයේ අවදානම් සහිත කලාපය සහ අප දැන් සිටින ස්ථානය

වැඩසටහනට අදාල සබැඳි:

asteroidwatch

spaceguard

Vast methane ‘plumes’ seen in Arctic ocean as sea ice retreats

Read More

EPS #2 – Comets,the least predictable members of the solar system!

මේ සතියේ අප සාකච්චා කරන්නේලුලින් හෙවත් හරිත ධූමකේතුව සහ බ්‍රහස්පති වෙත පතිත වූ ෂූමාකර් ලෙවි 9 පිළිබදවය.

ධූමකේතුවක් යනු කිලිටි හිමබෝලයකි. එය සූර්යයා අසලට පැමිණෙන විට එහි ඇති අයිස් වාශ්ප වන අතර එය දර්ශණීය වල්ගයක් ලෙස දිස් වේ.

This week we are discussing about comets in general,Including some interesting stuff about Comet lulin and the historical event of Jupiter and comet shoemaker-Levy9(the first direct observation of an extraterrestrial collision of solar system objects)

All in all a comet is a dirty ice-ball 🙂 and is never more than a few kilometers across.When the comet is heated,as it nears the sun,the ices in the nucleus start to evaporate,so that the comet devolopes a head or coma,which may be huge. there may be one or more tails,though many small comets never produce tails of any sort.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_2_Comets.mp3{/audio}

[+]Download

[+] more Info

Comet Shoemaker-Levy 9
Giotto mission
Comet Lulin

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

 

 

Read More

EPS #3 – Which came first, the chicken,the egg or Blackholes??

Blackhole

නෝනාවරුනි මහත්වරුනි පිළිගන්න “කලුකුහර” ! . මෙවර Skylk podcast තුලින් කලුකුහර පිළිබදව සිත්ගන්නා කරුණු රැසක් පිළිබදව කතාකරමු.

Ladies and Gentlemen please welcome the most destructive force in the universe!! the Super massive black hole!

This week’s Skylk pod cast is dedicated to one of the most talked about topics in modern astronomy. Here we are going to present some interesting facts regarding the origin and evolution of black holes.


සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_3_Black_Holes.mp3{/audio}

[+]Download

[+] more Info

Black Holes: What Are They? (NASA)

Virtual Trip to black holes

Super massive black holes-wikipedia

If you’ve got any questions for the skylk pod Cast team, please email admin@skylk.com

 

 

Read More

EPS #4 – Satellite Collisions

පෙබරවාරි 10වන දින සිදුවුනු චන්ද්‍රිකා ගැටීම පිළීබදව සහ ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් අභ්‍යවකාශගතකිරීමට සැලසුම් කර ඇති චන්ද්‍රිකාව පිළිබදව මෙහිදී කතාකරනු ඇත.

This pod cast brings out facts about the major collision between two intact artificial satellites in Earth orbit on February 10, 2009 and the newly proposed SriLankan Satellite project is also taken into consideration.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_4_Satellite Collisions.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

 

 

Read More

EPS #5 – Astrobiology and Darwin theories

නවීන තාරකා‍ජීව විද්‍යාවේ සහ පරිණාමය පිළිබද වන වෙනත් න්‍යායන්ගේ පදනම වන්නේ ඩාවින්ගේ න්‍යායන්ය. පසුගිය පෙබරවාරි 12දින ඩාවින්ගේ 200වන ජන්ම දිනය සමරනු ලැබීය. මෙවර pod cast තුලින් ඔහු‍ගේ න්‍යායන්, පෘථිවිය මත ජීවය පිළිබදව අප තුල ඇති අවබෝධය වෙනස් කිරීමට උපකාරී වූ ආකාරය පිලීබදව සාකච්ඡා කෙරේ.

Charls Darwin’s theories was the base of modern astrobiology and various other theories regarding the evolution of life. Darwin’s 200th birthday was celebrated on 12th February 2009 and in this special pod cast we discuss about how his theories affect to the understanding of life on earth.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_5_Astrobiology_and_Darwin_theories.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More