EPS #12 අභ්‍යවකාශ ෂටල

නාසා ආයතනයට අයත් අභ්‍යවකාශ ෂටල පසුගිය දශක ගණනාව පුරා මනුෂ්‍යයින් ප්‍රවාහනය කිරීමට, චන්ද්‍රිකා සහ යානා ප්‍රවාහනයට පමණක් නොව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ අභ්‍යවාකාශ මධ්‍යස්ථාන වල නඩත්තු කටයුතු සඳහාද භාවිතා කෙරිනි. මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්‍වන්නේ මෙම විශ්මිත නිර්මාණය වෙනුවෙනි.

Nasa space shuttle has served mankind for decades as the vessel for launching numerous satellites and interplanetary probes, conducting space science experiments, and servicing and construction of space stations. This episode of skylk podcast brings you some fascinating facts about this engineering marvel

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_12_Space_Shuttles_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_12_Space_Shuttles_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://www.nasa.gov/returntoflight/system/system_STS.html
http://science.howstuffworks.com/space-shuttle.htm
http://spaceflight.nasa.gov/shuttle

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #13 ඔබේ ගැටලු වලට පිළිතුරු

මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්‍වන්නේ ඔබ විසින් අප වෙත එවන ලද තාරකාවිද්‍යාව ආශ්‍රිත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සැපයීම වෙනුවෙනි. වැඩසටහන තුලදී පහත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සැපයෙනු ඇත.

1. නිහාරිකාවක් (නෙබියුලාවක්) යනු කුමක්ද?
2. සූර්යග්‍රහණයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට සුදුසුම ක්‍රමය කුමක්ද?
3. උල්කාපාත වර්ෂාවක් නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද?
4. සූර්ය ලප යනු මොනවාද?

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_13_QandA_Nov_2009_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_13_QandA_Nov_2009_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

නිහාරිකා පිළිබඳව
http://www.space.com/nebulas

සූර්යග්‍රහණ පිළිබඳව
http://eclipse.gsfc.nasa.gov

උල්කාපාත වර්ෂා පිළිබඳව
http://meteorshowersonline.com

සූර්ය ලප පිළිබඳව
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #14 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන

අභ්‍යවකාශයේ ජීවිතය කෙබඳු ද? හුස්මගැනීමට වාතය නොමැති, බීමට ජලය නොමැති, විදුලිය නොමැති සහ වැසිකිළි නොමැති අභ්‍යවකාශයේ ! ඔබට සැබැවින්ම ජීවත් විය හැකි ද? සැබැවින්ම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන වලට ස්තූති වන්නට අපට හැකියි. මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන සහ අභ්‍යවකාශයේ ජීවිතය ගැනයි.

Living in space:no air,no water,no power and no toilets! can you survive? can you work thrive and explore? fortunately we can thanks to space stations..find out more in this episode of skylk podcast.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_14_Space_Stations_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_14_Space_Stations_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය තුලදී ඇඳුම් සේදීමේ ක්‍රමය

{youtube}4Wcl6ZXrbj4{/youtube}

http://spaceflight.nasa.gov/living/index.html

http://www.issfanclub.com

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #15 රෑ අහසේ ප්‍රදීපාගාර – පල්සාර

1967 වසරේදී රේඩියෝ තාරකාවිද්‍යඥයින්ට හමුවූ විශේෂිත තරංග රටාව කුමක්ද? පිටසක්වල ජීවීන්ගේ පණිවිඩයක්ද?
මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ පල්සාර පිළිබඳව කතාබහ කිරීමට යි.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_15_Pulsars_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_15_Pulsars_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

පල්සාරයක ආකෘතිය

{youtube}mXzwtp-KaoI{/youtube}

http://science.nasa.gov/NEWHOME/help/tutorials/Pulsar90_w_2i.htm

http://www.pulsarastronomy.net/wiki

http://www.naic.edu/~pulsar

‍ජොසලින් බෙල් සමඟ කතාබහක් (ඉංග්‍රීසි) www.jodcast.net වෙබ් අඩවිය ඇසුරිණි

{audio}http://www.jodcast.net/archive/200706/20070601-jodcast-interview-high.mp3{/audio}

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #16 විශ්වයේ පරිමාණය සහ අපිට හිමි තැන

අප පෘථිවිය ඇත්තේ විශ්වය තුල ය. මේ තෙරක් නොපෙනෙන විශ්වය සැබැවින්ම කොතරම් විශාල ද? මේ තරම් විශාල විශ්වයේ අප පෘථිවියට හිමි ස්ථානය කෙබඳු ද? මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ අප විශ්වයේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීමට ය.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_16_Scale_Of_The_Universe_And_Us_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_16_Scale_Of_The_Universe_And_Us_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අප දන්නා විශ්වය

{youtube}bXrXTx94aFg{/youtube}

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_bang

http://en.wikipedia.org/wiki/Universe#Size.2C_age.2C_contents.2C_structure.2C_and_laws

 

Read More

EPS #2 – Comets,the least predictable members of the solar system!

මේ සතියේ අප සාකච්චා කරන්නේලුලින් හෙවත් හරිත ධූමකේතුව සහ බ්‍රහස්පති වෙත පතිත වූ ෂූමාකර් ලෙවි 9 පිළිබදවය.

ධූමකේතුවක් යනු කිලිටි හිමබෝලයකි. එය සූර්යයා අසලට පැමිණෙන විට එහි ඇති අයිස් වාශ්ප වන අතර එය දර්ශණීය වල්ගයක් ලෙස දිස් වේ.

This week we are discussing about comets in general,Including some interesting stuff about Comet lulin and the historical event of Jupiter and comet shoemaker-Levy9(the first direct observation of an extraterrestrial collision of solar system objects)

All in all a comet is a dirty ice-ball 🙂 and is never more than a few kilometers across.When the comet is heated,as it nears the sun,the ices in the nucleus start to evaporate,so that the comet devolopes a head or coma,which may be huge. there may be one or more tails,though many small comets never produce tails of any sort.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_2_Comets.mp3{/audio}

[+]Download

[+] more Info

Comet Shoemaker-Levy 9
Giotto mission
Comet Lulin

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

 

 

Read More

EPS #3 – Which came first, the chicken,the egg or Blackholes??

Blackhole

නෝනාවරුනි මහත්වරුනි පිළිගන්න “කලුකුහර” ! . මෙවර Skylk podcast තුලින් කලුකුහර පිළිබදව සිත්ගන්නා කරුණු රැසක් පිළිබදව කතාකරමු.

Ladies and Gentlemen please welcome the most destructive force in the universe!! the Super massive black hole!

This week’s Skylk pod cast is dedicated to one of the most talked about topics in modern astronomy. Here we are going to present some interesting facts regarding the origin and evolution of black holes.


සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_3_Black_Holes.mp3{/audio}

[+]Download

[+] more Info

Black Holes: What Are They? (NASA)

Virtual Trip to black holes

Super massive black holes-wikipedia

If you’ve got any questions for the skylk pod Cast team, please email admin@skylk.com

 

 

Read More

EPS #4 – Satellite Collisions

පෙබරවාරි 10වන දින සිදුවුනු චන්ද්‍රිකා ගැටීම පිළීබදව සහ ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් අභ්‍යවකාශගතකිරීමට සැලසුම් කර ඇති චන්ද්‍රිකාව පිළිබදව මෙහිදී කතාකරනු ඇත.

This pod cast brings out facts about the major collision between two intact artificial satellites in Earth orbit on February 10, 2009 and the newly proposed SriLankan Satellite project is also taken into consideration.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_4_Satellite Collisions.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

 

 

Read More

EPS #5 – Astrobiology and Darwin theories

නවීන තාරකා‍ජීව විද්‍යාවේ සහ පරිණාමය පිළිබද වන වෙනත් න්‍යායන්ගේ පදනම වන්නේ ඩාවින්ගේ න්‍යායන්ය. පසුගිය පෙබරවාරි 12දින ඩාවින්ගේ 200වන ජන්ම දිනය සමරනු ලැබීය. මෙවර pod cast තුලින් ඔහු‍ගේ න්‍යායන්, පෘථිවිය මත ජීවය පිළිබදව අප තුල ඇති අවබෝධය වෙනස් කිරීමට උපකාරී වූ ආකාරය පිලීබදව සාකච්ඡා කෙරේ.

Charls Darwin’s theories was the base of modern astrobiology and various other theories regarding the evolution of life. Darwin’s 200th birthday was celebrated on 12th February 2009 and in this special pod cast we discuss about how his theories affect to the understanding of life on earth.

සවන් දෙන්න {audio}pod/EPS_5_Astrobiology_and_Darwin_theories.mp3{/audio}

[+]Download

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More